Sản phẩm của chúng tôi

 

Bánh tráng nướng mè đen Phú Long loại tròn (2 bánh)

Bánh tráng nướng mè đen Phú Long sử dụng nguyên liệu chính là tinh bột tráng mỏng cùng với mè đen phơi khô, khi ăn có thể nướng giòn…

Xem thêm

 

Bánh tráng nướng mè đen Phú Long loại vuông (2 bánh)

Bánh tráng nướng mè đen Phú Long sử dụng nguyên liệu chính là tinh bột tráng mỏng cùng với mè đen phơi khô, khi ăn có thể nướng giòn…

Xem thêm